ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1.Doç.Dr.Birsen KARACA SAYDAM - BAŞKAN

2.Doç.Dr.Hafize ÖZTÜRK CAN

3.Doç.Dr.Ayşegül BİLGE

4.Yrd.Doç.Dr.Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ

5.Yrd.Doç.Dr.Özlem DEMİREL BOZKURT

6.Arş.Gör.Dr.Aytül HADIMLI