Komisyonlar

Bilimsel Araştırma Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Proje Alt Komisyonu

Kültür ve Sanat Komisyonu

Spor Komisyonu

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Burs ve Yardım Komisyonu

Tehlikeli Atıklar Komisyonu

Mezuniyet Komisyonu

Ulusal Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Web Geliştirme ve Güncelleme Komisyonu

Yayın Komisyonu